ครู,อาจารย์

 1. กุหลาบ ลาศนันท์
  บ้าน : 50/54 หมู่บ้านสุภาวัลย์ ซ.3 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10500 โทร. 02-9159025, 085-0434895
  ที่ทำงาน : ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กทม.
 2. ชยาณี นาคะไพบูลย์ (ยู้)
  บ้าน : 11/1 ม.6 ถ.พิบูลย์สงคราม ซ.บุรีรังสรรค์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-9828200
  ที่ทำงาน : ร.ร.ราชนิวิตบางเขน ถ.งามวงศ์วาน ซ.ชินเขต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
 3. ชัยณรงค์ พิมพ์จ้อย
  บ้าน : หมู่บ้าน ว.พ.กรุงเทพฯ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 02-54617977
  ที่ทำงาน : ร.ร.ปราโมทวิทยาคมอินทราต.อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. โทร. 02-521386
 4. อรทัย ศุภมงคล (ทองประดิษฐ์) (แมว)
  บ้าน : 1204/1 ถ.เทอดไทย ตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600 โทร. 02-4666041, 081-8411027
  ที่ทำงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช บางกอกน้อย กทม.10600 FAX- 02-4113426
 5. ทวนทอง ปรักมานนท์ (หนีบ)
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทร. 089-8367664
 6. วิชาญ ศิริเวช
  บ้าน : 244/1 ซ.ไปรษณีย์ 7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 034-511456
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-511124
 7. รวีวรรณ พิบูลย์ศักดิ์
  บ้าน : หมู่บ้านสปอร์ตโฮม 34/58 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์ ต.วังจะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24123 โทร. 812688
  ที่ทำงาน : รร.บ้านปลายคลอง 20 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 8. มนชิดา เนื่องชลธาร (ปุ๊ย)
  บ้าน : 175/190 ม.4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร. 081-9458606
  ที่ทำงาน : รร.สัตหีบวิทยาคม ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
 9. ไชย วราเกษมสุข
  บ้าน : 12/3 ม.2 ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร. 034-288597
  ที่ทำงาน : รร.วัดดอนหวาย ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 10. ศิริพงษ์ จรัสศรี
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยแสงธรรม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร. 02-4290820-2
 11. ทองฑูรย์ ไวอุดม (อูฐ)
  บ้าน : 146 ถ.ดพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-321242, 086-8093011
  ที่ทำงาน : รร.ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี่ จ.พะเยา 56000
 12. อุบล บุญมาก (ต๊อก)
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รร.นิยมชินอนุสรณ์
 13. คมกฤษ มานิตกุล
  บ้าน : 296/2 ถ.มนตรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-321964, 081-3789644
  ที่ทำงาน : ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-352018 , 032-300109 ต่อ 106
 14. จิราพรรณ คชสวัสดิ์
  บ้าน :
  ที่ทำงาน : ร.ร.วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 15. ณัฐยา รักษ์พงษ์ไทย (เง๊ก)
  บ้าน : 40/3 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-319208, 032-326191
  ที่ทำงาน : รร.วัดทุ่งหญ้าคมบาง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 16. ทันทิตย์ ชอบธรรม (ฮิปโป)
  บ้าน : 153/129 ม.12 ซ.7 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-325383, 081-7631394
  ที่ทำงาน : รร.บ้านทุ่งน้อย ม.11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 17. นิพนธ์ แก้วจีน (แก้ว,ม้า)
  บ้าน : 1/5 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 032-353373, 081-6258689
  ที่ทำงาน : รร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร.032-291252
 18. ประทีป จันทรศรี (อ้วน)
  บ้าน : 65/228 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-315889
  ที่ทำงาน : รร.คุรุราษฎร์รังสฤทฎ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70000
 19. ประทีป โซวเซ็ง
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รร.บ้านเขาพระเอก ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
 20. พนม พึ่งบัว (เอ๋)
  บ้าน : 65/76 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-325109 ,081-4881208
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ถ.ศรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-338454
 21. พรรณิพา พฤกษาโรจนกุล
  บ้าน : 1/4 ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.081-2943348
  ที่ทำงาน : ร.ร.วัดดีบอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
 22. ไพรัช หงษ์เทียบ
  บ้าน :10 ม.1 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-374224
  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 23. มงคล มาระเนตร (หมู)
  บ้าน : 108/13 ม.12 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-219128, 081-4318814
  ที่ทำงาน : รร.สายธรรมจันทร์
 24. มงคล รอดวัณโณ (แมว)
  บ้าน : 32 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-377239
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-337228
 25. วรชาติ ชูทาน
  บ้าน : 1/14 ม.2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร. 032-261558, 086-0160098
  ที่ทำงาน : รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.032-261390
 26. วันชัย แดงใหญ่
  บ้าน : 15/2 ม.6 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-370213, 089-8077846
  ที่ทำงาน : รร.วัดห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-370391
  อีเมล์ : kroochai@hotmail.com
 27. วิเชียร กิมพิทักษ์ (หม่อง)
  บ้าน : 102/9 ม.12 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-319345, 089-8009434
  ที่ทำงาน : รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-352018
 28. สมบัติ กุ้ยบำรุง
  บ้าน : 143 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : รร.ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-338793
 29. สมพงษ์ ต่างท้วม
  บ้าน : 20/49 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-326312
  ที่ทำงาน : รร.ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-338793
 30. สรากรณ์ เพชรนิล
  บ้าน : 42/1 ม.2 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-369111
  ที่ทำงาน : รร.วัดเขาปิ่นทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 31. สำเริง(ศุภกิจ)สุขาภิรมย์
  บ้าน : -
  ที่ทำงาน : รร.บ้านพุคาย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
 32. สำลี สุขศิริ(โค้วถาวร)
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รร.นารีวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 33. โสภณ ยิ่งทวี
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รร.บ้านท่ามะขาม สปอ.สวนผึ้ง สปจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี 70180
 34. สุชาต, พ.อ. จันทรวงศ์ (ปึ๊ด)
  บ้าน : 10 ซ.2 ถ.เขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-1434-8777
  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0-3239-1073
  อีเมล์ : s463368@hotmail.com เว็บบล็อก : http://chantrawong.blogspot.com/
 35. อัมพร พูลทรัพย์
  บ้าน : 26 ม.2 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนิน จ.ราชบุรี 70132 โทร. 089-8090792 ,032-279170
  ที่ทำงาน : รร.สายธรรมจันทร์ อ.ดำเนิน จ.ราชบุรี โทร.032-241004
 36. อาภรณ์ ชมใจ(ขำปลอด)
  บ้าน : 59/1 ม.8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-313377
  ที่ทำงาน : รร.เจติยาราม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 37. วัชรพันธ์ เตวิยะ (แดง)
  บ้าน : 44 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : รร.สมุทรสาครวุฒิชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 38. อารียา สุขารมย์
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รร.ยอเซฟอุปถัมภ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
 39. อภิชาติ,ดร. เลนะนันท์
  บ้าน : 162/18 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม โทร. 08-6750-9769
  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม
  อีเมล์ : apichat_le@htomail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น