ข่าวรุ่น UPDATE

  • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กำหนดการประชุมประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่านใหม่ (แทน พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร) ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.2554 เวลา 16:00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี และได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820  เข้าร่วม 3 คน และที่คณะกรรมการรุ่นฯ กำหนดไว้คือ พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์, นายสานิต ศิลาวรรณา และนายสมบูรณ์  พงษ์ทอง (19 เม.ย.2554)
  • คุณแม่เพื่อน น.อ.สุเทพ รวมจิตร์ เสียชีวิตแล้ว - เพื่อนๆ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 กำหนดเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ วันพุธที่ 20 เม.ย.2554 เวลา 19:30 น. ณ วัดทุ่งตาล (ริมถนนเพชรเกษม) อ.เมือง จ.ราชบุรี (19 เม.ย.2554)
  • เพื่อนสมพงษ์ ต่างท้วม อาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ เสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าวันที่ 10 เม.ย.2554  เพื่อนๆ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 กำหนดเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ในวันศุกร์ที่ 15 เม.ย.2554 เวลา 19:30 น. ณ วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี  และร่วมพิธีประชุมเพลิงวันเสาร์ที่ 16 เม.ย.2554 เวลา 16:00 น. (12 เม.ย.2554)
  • ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น ครั้งที่ 15 เมื่อ 26 มี.ค.2554 (27 มี.ค.2554)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น